Ludo og Luthus ble funnet på Lillestrøm vinteren 2014 sammen med 4 søsken.
De var da ca. 6 uker gamle.
De ble funnet i en pappeske og det var 20 kuldegrader ute.
Alle er nå omplassert.